Święte Niemcy

Przypisy

1:  Inaczej Polak. Termin „Polak”, mimo że nie był nielegalny w Świętych Niemczech w czasach  Adama, nie występował w oficjalnych dokumentach. Podobne sytuacje zdarzają się w dziejach świata. Przykładowo kwestia Kurdów w Turcji. Przez długi czas oficjalnie nie było ich w tym państwie, nawet w nazwie. Kurd turecki to nie Kurd, ale „Turek Wschodni” lub „Turek Górski”.  Samo określenie jeszcze niedawno było nielegalne, podobnie jak posługiwanie się  językiem kurdyjskim.

(str. 11)

2: Obywatel (Staatsbürger), Rezydent (Einwohner), Zajmujący (Besetzer) – klasy mieszkańców w  Świętych Niemczech. Obywatelami byli z reguły Niemcy, Rezydentami – Lechici (Polacy), Francuzi i inne narody podbite, natomiast Zajmującymi – Żydzi, Cyganie i wszelcy inni, którzy nie byli elementem pożądanym. Klasy nie były całkiem zamknięte, można było bowiem być zdegradowanym – z reguły za czyny występne, i o wiele rzadziej – awansowanym.

(str. 12)

3: Plan Walkiria – plan wykorzystany do operacji Walkiria – najbardziej znanej próby zamachu na Hitlera i przejęcia władzy przez ludzi związanych z pułkownikiem Clausem Stauffenbergiem  w 1944 r.

(str. 13)

4: Lechistan – kraj /land lechicki, Lechland (niem.) – jeden z landów IV Rzeszy, obejmował tereny dawnej Polski do granicy IV Rzeszy na Wiśle. Zarządzany obecnie przez SiP (Solidarność i Postęp). Nazwa nadana przez IV Rzeszę, aby stopniowo wyprzeć nazwy związane z Polską jako krajem niepodległym – odnosząca się do Polaków jako narodu lechickiego.

(str. 14)

5: Odtrutka na benzodiazepiny – w tym środki usypiająco-przeciwlękowe.

(str. 19)

6: Urządzenia do pomiaru saturacji (natlenowania) krwi, mierzą też tętno.

(str. 21)

7: Achterbahn (niem.) – kolejka górska (ang. roller coaster).

(str. 21)

8: Litzmannstadt – przed II wojną światową Łódź, miasto w centralnej Polsce.

(str. 24)

9: Litzmannstadt Ostbahnhof – znany wcześniej jako Dworzec Fabryczny w Łodzi.

(str. 24)

10: Das Weite Deutsche Netzwerk (WDN) – Wielka (Rozległa) Niemiecka Sieć – odpowiednik internetu w IV Rzeszy.

(str. 24)

11: Alles klar (niem.) – wszystko w porządku; w Świętych Niemczech nie używano angielskiego; był to odpowiednik okey.

(str. 25)

12: Od der Anderer/die Andere (niem.) – inny, odmieniec, plus minus odpowiednik przedstawiciela społeczności LGBT. W Świętych Niemczech nie było miejsca na odmienność – dominowały dwie narracje: jedna dotycząca chorób wymagających korekcji (endogenna), i druga odnosząca się do wpływu obcych (najczęściej wrogich) sił – głównie USA (egzogenna).

(str. 26)

13: W Świętych Niemczech według oficjalnego stanowiska psychiatrów homoseksualizm oraz inne odmienne orientacje seksualne uznawane były za dewiacje seksualne (podobnie jak jeszcze do niedawna w naszej rzeczywistości w większości klasyfikacji medycznych – przykładowo w DSM – do 1987, a w ICD do 1990 r.).

(str. 26)

14: Skrót od alles klar.

(str. 27)

15: Sposób dozoru podobny do zastosowanego przez sąd dla 36-letniego mężczyzny, który  zasłynął wyniesieniem mównicy Pelosi z Kapitolu podczas szturmu na Kapitol w USA 6 stycznia 2021 r. Po aresztowaniu i postawieniu trzech zarzutów został wypuszczony za kaucją pod warunkiem noszenia lokalizatora GPS. Nie mógł on podróżować poza najbliższą okolicą i poza wyjazdami na rozprawy.

(str. 27)

16: JAHD – Jahr der Ära des Heiligen Deutschland(s) (niem.) – Rok Ery Świętych Niemiec. IV Rzesza wprowadziła datowanie, począwszy od objęcia urzędu przez I Kanclerza nowo powstałych Świętych Niemiec Clausa von Stauffenberga (1945 r.).

(str. 28)

17: Oseltamivir – jeden z leków przeciwwirusowych, skuteczny tylko w przypadku wirusa grypy; w okresie epidemicznym, przy bezpośrednim narażeniu, można przyjmować go profilaktycznie.

(str. 30)

18: Stosunek do Josefa Mengele w Świętych Niemczech zmieniał się z upływem lat. Choć nie eksperymentował on na Niemcach, jego metody, a także normalizacja stosunków społecznych w IV Rzeszy w kolejnych latach spowodowały, że z cenionego lekarza stał się, jak w naszej rzeczywistości – symbolem zbrodni i okrucieństwa.

(str. 31)

19: Bitwa na Łuku Kurskim – 1943 r., przed zamachem pułkownika Stauffenberga (1944).

(str. 32)

20: Systemy elektronicznego wywiadu.

(str. 33)

21: Jak większości lekarzy. Tak samo większość prawników ma skąpą wiedzę medyczną. Wynika to z profesjonalizacji rzeczywistości i czasem daje interesujące efekty – przykładowo to, co dla jednej grupy (informatycy) jest oczywistością, dla innych (przykładowo – historycy) jest naiwnością, niedorzecznością lub odwrotnie – wiedzą niemalże tajemną.

(str. 34)

22: Rewizja, proces rewizyjny, postępowanie rewizyjne, pierwotnie miało znamiona kasacji – to znaczy było rozpatrywaniem sprawy głównie w postępowaniu niejawnym, bez udziału stron. Ponadto nie było możliwe powoływanie nowych faktów i dowodów.

(str. 34)

23: Hauptpost (niem.) – Poczta Główna.

(str. 35)

24: Znana wcześniej jako ulica Cegielniana w Łodzi (Litzmannstadt).

(str. 35)

25: Znana wcześniej jako ulica Przejazd w Łodzi (Litzmannstadt).

(str. 35)

26: Symbolem Obywatela było koło, Rezydenta – kwadrat, a Zajmującego – trójkąt, skierowany wierzchołkiem do góry. W środku figury znajdowała się pierwsza litera danego typu mieszkańca – S od Staatsbürger (Obywatel), E – od Einwohner (Rezydent) i B od Besetzer (Zajmujący).

(str. 37)

27: Taki reaktywny sposób pisania prawa oparty na konkretnej sytuacji jest znany i dość powszechnie stosowany. Przykładem może być uchwalenie w Polsce „Ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób” zwanej „Lex Trynkiewicz” lub „ustawą o bestiach”, a to z powodu przyczyny jej uchwalenia – końca wyroku Mariusza Trynkiewicza.

(str. 38)

28: Luzide Träume (niem.) – świadome śnienie (ang. lucid dreaming).

(str. 41)

29: Utkowski, jak większość Lechitów, używał zamiennie terminu kasacja na postępowanie rewizyjne. Nie do końca prawidłowo. W systemie prawnym IV Rzeszy postępowaniem odwoławczym u Rezydentów było postępowanie rewizyjne nie kasacyjne, jednakże wskutek podobieństw do kasacji w polskim prawie z okresu II Rzeczypospolitej terminów tych używano zamiennie – w języku polskim. Władze federalne nie za bardzo interesowały się dokładnością przekładu z niemieckiego, pozostawiając swobodę terminologiczną.

(str. 43)

30: Zajmujący mogli zakładać konta tylko na ściśle dedykowanych serwerach np: besetzer.org.ls czy besetzer.org.de.

(str. 44)

31: Ulice były opustoszałe, mimo braku formalnego stanu wyjątkowego, aczkolwiek zgodnie z obowiązującą ustawą – „Lex Utkowski”. Sytuacja przypominała nieco sytuację ograniczeń w niektórych państwach Europy (w tym w Polsce) w dobie COVID-19.

(str. 45)

32: POChP – przewlekła obturacyjna choroba płuc – choroba przypominająca astmę, mogąca dawać duszność, szczególnie w okresach zaostrzeń; do głównych jej przyczyn należy palenie tytoniu. W leczeniu stosuje się między innymi inhalatory ułatwiające oddychanie.

(str. 45)

33: Rollenspiele (niem.) – gry fabularne (RPG), rodzaj gier, w tym komputerowych.

(str. 47)

34: Litzmannstadt Ghetto (niem.) – żydowskie getto w Łodzi, stworzone podczas II wojny światowej.

(str. 49)

35: Czytelniku, jeśli sądzisz, że jest to nieprawdopodobne lub naiwne – nie masz racji. Autor zna sporo ludzi, którzy nie mają pamięci do nazw i nazwisk, a bynajmniej nie są poniżej średniej intelektualnej. Wielu z nich doskonale zdaje sobie sprawę z tej słabości, co nie zmienia faktu, że jest ona często źródłem niezręcznych sytuacji. Jeśli jest to dla ciebie dziwne – możesz sobie pogratulować, naprawdę jesteś szczęściarzem.

(str. 50)

36: Niemożność wniesienia przez prawnika wniosku rewizyjnego, który musiał spełniać wymogi pisma procesowego, było jednym z „miękkich” sposobów na różnicowanie praw Obywateli i Rezydentów

(str. 56)

37: W czasach Utkowskiego proces rewizyjny Rezydentów nabrał znamion procesu odwoławczego drugiej instancji. Na przestrzeni lat wskutek wydarzeń politycznych, a także powolnej emancypacji niższych klas mieszkańców, prawo ulegało zmianom. Obecnie można było wnosić nowe dowody i fakty, co prawda tylko przez obrońcę z urzędu. Nowe ustalenia mogła także prezentować strona oskarżycielska, ze szczególnym uwzględnieniem prokuratorów generalnych. Zjawiska powodujące najpierw różnicowanie się, a potem upodabnianie zachodzą cały czas, także w Polsce. Zainteresowanych odsyłam do zagłębienia się w dzieje profesji prawniczych, zwłaszcza w genezę radców prawnych oraz ich obecne uprawnienia i różnice w zakresie kompetencji między nimi a adwokatami, zwłaszcza od 2015 r.

(str. 56)

38: Dawniej Łódź-Śródmieście.

(str. 56)

39: Znana wcześniej jako ulica Pomorska w Łodzi (Litzmannstadt).

(str. 57)

40: I kilka razy w historii ludzkości tak się zdarzyło. Przykładowo wyroki (w tym wyroki śmierci) Trybunału Ludowego – sądu specjalnego III Rzeszy ‒ zostały unieważnione (uznane za bezprawne) dopiero w 1998 r. – dawno po ich wykonaniu.

(str. 61)

41: Acenokumarol – lek z grupy antykoagulantów, antagonista witaminy K, wykorzystywany także w naszej rzeczywistości; jego mechanizm i dawkowanie mogą być, były i są przyczyną podobnych do opisywanego błędów. Obecnie wypierany przez tak zwane nowe antykoagulanty, w większości bezpieczniejsze w użyciu (stan na 2020 r.).

(str. 62)

42: Wskaźnik ISV (international standardisiertes Verhältnis), znany też jako INR (international normalized ratio), stosowany jest do pośredniego pomiaru działania acenokumarolu.

(str. 64)

43: Choć niektórym może wydawać się to dziwne i naiwne, to standardy prawne IV Rzeszy nie odbiegały od porządków prawnych państw europejskich w naszej rzeczywistości, w tym w Polsce. Obecnie praktycznie każdy typ prawnika może stać się innym – przykładowo sędzia – adwokatem. Nie trzeba zdawać osobnego egzaminu aplikacyjnego, bowiem raz zdany jest uznawany za potwierdzenie kwalifikacji do wykonywania praktycznie wszystkich zawodów prawniczych. Aby zmienić specjalność, wystarczy zmienić przynależność do izb/rad ‒ przykładowo zapisać się do izby adwokackiej. Nie można należeć do dwóch jednocześnie, a więc nie można być przykładowo jednocześnie notariuszem i radcą, trzeba wybrać. Dana izba/rada musi wyrazić zgodę, z tym że na sędziego jest się powoływanym przez państwo. Znani są sędziowie, którzy zrezygnowali z kariery sędziowskiej (lub zostali wydaleni?), i wykonują zawód notariusza czy adwokata. Podobnie zdarza się, że dawni prokuratorzy stają się adwokatami. Warunki dopuszczenia do danego typu zawodu prawniczego regulują odpowiednie ustawy. Przykładowo podaję fragment ze strony Naczelnej Rady Adwokackiej: „Ustawa przewiduje wpisanie na listę adwokatów również osób, które nie ukończyły aplikacji adwokackiej i nie musiały złożyć egzaminu, ale spełniają poniższe warunki: (…) ‒ które zajmowały stanowisko sędziego, prokuratora lub wykonywały zawód radcy prawnego albo notariusza”.

(str. 67/68)

44: Podobnie jak w naszej rzeczywistości Rosja i Japonia będące cały czas formalnie w stanie wojny od czasów II wojny światowej.

(str. 72)

45: Policja Całofederalna [Bundesweite Polizei (niem.), BWP] – w IV Rzeszy oprócz zadań koordynacji, ochrony granic, ścigania najcięższych przestępstw wypełniała zadania związane z kontrolą mieszkańców.

(str. 73)

46: Lifto (esper.) – winda.

(str. 79)

47: Necesejo (esper.) – toaleta.

(str. 80)

48: Orgtel – rodzaj urządzenia komunikacyjnego wszczepianego członkom organizacji (z reguły w okolice nadgarstka/ ręki); umożliwia lokalizację (z ograniczeniami), rozmowy (tylko audio), a także np. rozpoznawanie swój–obcy.

(str. 88)

49: Bone (esper.) – dobrze.

(str. 91)

50: La ĉefo (esper.) – szef.

(str. 92)

51: W naszej rzeczywistości nazywana ciemną energią i ciemną materią.
Cytuję szeroko dostępne źródła:
Ciemna energia (ang. dark energy) – hipotetyczna forma energii, która wypełnia całą przestrzeń i wywiera na nią ujemne ciśnienie, przyspieszając tempo rozszerzania się Wszechświata. Jest to jedno z pojęć wprowadzonych w celu wyjaśnienia przyspieszania ekspansji kosmosu oraz problemu brakującej masy we Wszechświecie.
Ciemna materia (ang. dark matter) – hipotetyczna materia nieemitująca i nieodbijająca promieniowania elektromagnetycznego. Jej istnienie zdradzają jedynie wywierane przez nią efekty grawitacyjne”.
Według obecnych szacunków – ciemna materia i energia stanowią większość bilansu masy-energii Wszechświata, a około 5% to obserwowalna zwykła materia (czyli między innymi wszystkie gwiazdy, planety). Ciemna materia (a tym bardziej energia) jest bardzo egzotyczna, bowiem nie jest ona złożona z cząstek wliczanych do modelu standardowego – kanonu fizyki cząstek elementarnych. W związku z tym – z jednej strony znajduje się ona praktycznie wszędzie, z drugiej jej efekty są nieznane lub tylko hipotetyczne. Pytanie: kto się myli – fizycy kwantowi czy astrofizycy? A jeśli nie, to może ciemna energia/ materia dają jeszcze nieodkryte efekty temporalne?

(str. 96)

52: Seksneŭtra necesejo (esper.) – toaleta neutralna płciowo; niepoprawna forma – toaleta koedukacyjna.

(str. 98)

53: Temportofinejo (esper.) – końcówki temportacji o konstrukcji jednoosobowego schronu (takiego jak na Brusie czy w Bazie Lunarnej).

(str. 99)

54: Twórczość science fiction nie była w Świętych Niemczech zakazana, ale dzieła pochodzące z wrogiego politycznego bloku – do niedawna tak. To pewna różnica między IV Rzeszą a Chińską Republiką Ludową, w której po 2011 roku political fiction i tematyka podróży w czasie była zabroniona. Cytując źródło internetowe: „Chińska władza podróży w czasie nie lubi, gdyż — jak uzasadnia w wydanym przez siebie dokumencie — mają one »kreować mity, mieć potworne i dziwaczne fabuły, stosować absurdalne metody, a w dodatku promować feudalizm, zabobony, fatalizm i reinkarnację«”.

(str. 100/101)

55: Hindenburgplatz (niem.) – plac Hindenburga, ob. plac Dąbrowskiego w Łodzi.

(str. 103)

56: Teko komputilo (esper.), inaczej tekkomputilo, dosł. komputer teczka – komputer przenośny; funkcją, wyglądem, kształtem, klapką praktycznie tożsamy z laptopem (konwergencja funkcji).

(str. 104)

57: Sposób tworzenia prawa poprzez „wrzucanie” pozornie niezwiązanych z daną ustawą paragrafów jest również znany i obecnie dość szeroko stosowany, szczególnie w Polsce. Można wtedy, pod płaszczykiem działań chwalebnych, przyjąć rozwiązania zmieniające nawet ustrojowe zasady państwa – przynajmniej zdaniem krytyków.

(str. 111)

58: Volksgerichtshof (niem.) – Trybunał Ludowy, zob. dowolne materiały historyczne o III Rzeszy, w tym zamieszczone w Wikipedii: https://pl.wikipedia.org/wiki/Volksgerichtshof.

(str. 112)

59: Referendum „3 × TAK” i sposób jego „wygrania” – zob. nasza rzeczywistość – dowolne materiały historyczne dotyczące referendum ludowego w Polsce w 1946 r. Np. https://pl.wikipedia.org/wiki/Referendum_w_Polsce_w_1946_roku.

(str. 113)

60: Partia Solidarności i Postępu przez krytyków nieoficjalnie nazywana Partią Słowa i Przemocy.

(str. 113)

61: Hexaland – terytorium IV Rzeszy obejmujące podbite wcześniej tereny Francji. Nazwa wywodzi się od używanej przez Francuzów nieoficjalnej nazwy części metropolitarnej państwa – l’Hexagone (sześciokąt).

(str. 113)

62: Podobnie jak w naszej rzeczywistości referendum niepodległościowe w Katalonii w 2017 r.

(str. 114)

63: Jeśliby ktoś myślał, że jest to wizja autora z bogatą wyobraźnią, ten będzie zawiedziony. Zainteresowanych odsyłam do opisów wydarzenia znanego jako organizacja wyborów korespondencyjnych w Polsce w maju 2020 r. Przykładowo: https://pl.wikipedia.org/wiki/Wybory_prezydenckie_w_Polsce_w_2020_roku_(pierwsze).

(str. 114)

64: Podobne nieco do Państwowej Komisji Bezpieczeństwa, zob. materiały historyczne o referendum ludowym w 1946 r. w Polsce.

(str. 115)

65: Deutsche Einheit (niem.) – Jedność Niemiec, partia rządząca w IV Rzeszy w czasach Utkowskiego, w Lechistanie rządząca partia to SiP (Solidarność i Postęp).

(str. 115)

66: W nawiązaniu – Charlie Chaplin czy Denis Rodman przyznali się do 2000 „romansów”.

(str. 121)

67: Breslau (niem.) – Wrocław.

(str. 121)

68: Święte Niemcy, tak jak wiele państw w naszej rzeczywistości, dopuszcza taką możliwość. Przykładowo w Polsce znane są przypadki prokuratorów wydalonych z pracy wykorzystujących ustawową sposobność do zmiany ścieżki kariery poprzez zgodę izb adwokackich lub radcowskich – odpowiednio na adwokacką
lub radcowską.

(str. 124)

69: Kwestia braku synergistycznej efektywności służb jest problemem ogólnie znanym, widocznym historycznie przykładowo w USA i III Rzeszy, ale nie tylko.

(str. 125)

70: Nawet w naszej rzeczywistości systemy rozpoznawania twarzy w początkach XXI w. były raczej ciekawostką niż wykorzystywaną technologią. W świecie „Świętych Niemiec” rozwój elektroniki i oprogramowania (w niektórych jej aspektach) był mocno opóźniony w stosunku do naszej historii, nawet w X-org. Postęp technologiczny szedł innymi drogami, co związane było między innymi z podziałami politycznymi i ograniczeniem przepływu informacji (przykładowo formalna wojna między blokiem zachodnioalianckim a państwami osi).

(str. 133)

71: Położony w Litzmannstadt, obejmował tereny parku Helenów w dzisiejszej Łodzi.

(str. 134)

72: Podzielone klasowo Święte Niemcy nie były państwem komunistycznym. Mieszkańcy mogli prowadzić własne przedsiębiorstwa. Oczywiście część rodzajów działalności była zarezerwowana tylko dla Obywateli, ale nie wszystko należało do państwa. Jeśli człowiek postępował zgodnie z prawem i wytycznymi władz, to mógł mieć nawet swój punkt pocztowy, tak jak obecnie dzieje się to w Polsce, gdzie wręcz zachęca się obywateli do otwierania takich placówek.

(str. 141)

73: Badania pokazują, że im bardziej autorytarny i scentralizowany system, tym więcej się dzieje pod stołem, kwitnie korupcja i inne formy ustalania „właściwych” rozwiązań; innymi słowy, im wznioślejsze oficjalnie głoszone ideały, tym głębsza degrengolada, lub inaczej, im bardziej trawa zielona, tym więcej robactwa w ziemi (w tym dżdżownic potrzebnych do użyźniania gruntu), choć są wyjątki. Rosnąca potęga Chin jest tu dobrym przykładem.

(str. 143)

74: Dawniej Konstantynów – miasteczko nieopodal Litzmannstadt.

(str. 147)

75: Bürgermeister (niem.) – burmistrz.

(str. 149)

76: W Świętych Niemczech, zwłaszcza w Lechistanie, szczególnie w okresach „odwilży” Rezydent mógł być zwierzchnikiem Obywatela. Przypomina to trochę sytuację z Indii, gdzie system kastowy nakłada się na hierarchię w miejscu pracy.

(str. 149)

77: Nie wszyscy mają talent językowy. Autor zna ludzi, którzy nie posługują się dobrze nawet swoim ojczystym językiem, nie wspominając o kolejnych. Mimo to próbują coś tworzyć. Samoświadomość własnych ograniczeń nie pomaga, gdyż wbrew utartym i modnym sloganom o pokonywaniu barier i możliwościach rozwoju, psychologia udowadnia, że ludzie podążają utartymi, wyuczonymi ścieżkami, ciągle popełniając te same (nie „pojedyńcze”) błędy.

(str. 153/154)

78: Zatrudnianie personelu bez wykształcenia prawniczego w kancelariach, tak jak zatrudnianie bez wykształcenia medycznego w poradniach, to dość powszechna praktyka. Rejestratorka w przychodni nie musi być medykiem. To, że nosi fartuch, nie oznacza automatycznie, że jest po medycynie. Z drugiej strony w wielu sytuacjach sprawdza się lepiej, niż ktoś oficjalnie mający podstawy wiedzy medycznej.

(str. 158/159)

79: Gewin-gewin strategie – strategia obopólnych korzyści (ang. win-win strategy).

(str. 160)

80: Stauffenberg Strasse – wcześniej Adolf Hitler Strasse – przed II wojną znana jako ulica Piotrkowska w Łodzi.

(str. 160)

81: Do pewnego stopnia przypominało to sytuację w Parlamencie Europejskim lub… Międzynarodowej Akademii Nauk San Marino. Większość, jeśli nie wszyscy członkowie X-org/DEiP nie należeli do organizacji od urodzenia.

(str. 164)

82: Luna Bazo (esper.) – Baza Lunarna.

(str. 164)

83: Resanigo teamo (esper.) – Zespół Odzyskiwania.

(str. 165)

84: Biuro Integralności (Oficejo pri Integreco – OpI) – biuro podległe tylko Rektorowi Generalnemu i Wysokiej Radzie odpowiedzialne m.in za kontrolę wewnętrzną. Agenci biura mają oficjalnie zwykłe stopnie funkcyjne (asystent, adiunkt), klasyczne z dopiskiem polowy (dodatkowa kropka na dystynkcjach). Jako jedni z niewielu upoważnieni są do noszenia broni wewnątrz Bazy Lunarnej.

(str. 165)

85: Integry – potoczna nazwa pracowników Biura Integralności.

(str. 165)

86: Elektronika Reto X-org (esper.) – Sieć Elektroniczna X-org.

(str. 166)

87: Falsa novaĵo (esper.) – fałszywa wiadomość (ang. fake news).

(str. 167)

88: Reto (Msc. recie) – spolszczona nazwa sieci w esperanto.

(str. 167)

89: Mut (jidysz, niem.) – odwaga, śmiałość.

(str. 171)

90: Mencz (jidysz) – mężczyzna, twardziel.

(str. 172)

91: Rozmowa odbywała się w języku polskim. Dla dziewczyny bone (w znaczeniu OK) brzmiało co najmniej dziwnie, ponieważ nie miała praktycznie żadnego kontaktu z angielskim czy esperanto, szczególnie jako Zajmująca. Niemieckie alles klar znacznie się różni. Ze względu na bardzo chłodne stosunki z dawnym blokiem zachodnioalianckim angielski nie był językiem używanym na terenie kontynentalnej Europy. Esperanto zaś było w ogóle nieznane – IV Rzeszy niespecjalnie zależało na rozpowszechnianiu osiągnięć doktora Zamenhofa – Żyda i Polaka.

(str. 181/182)

92: Ne tiom rapide (esper.) – nie tak szybko.

(str 187)

93: Klasyfikacja oparzeń – I° – naskórek, II° – skóra właściwa (tworzenie bąbli), powierzchowne warstwy goją się z reguły bez powikłań.

(str. 193)

94: Alta Konsilio (esper.) – Wysoka Rada.

(str. 194)

95: Tak jak wcześniej Hitlera, ale także Stalina w ZSRR, Kemala Atatürka w Turcji, królowej Elżbiety II w Wielkiej Brytanii czy Józefa Piłsudskiego w II Rzeczypospolitej.

(str. 195)

96: International Electronic Network (IEN) – odpowiednik WDN w bloku zachodnioalianckim.

(str. 199)

97: Fiki (esper.) – jebać.

(str. 200)

98: Fokusa punkto (esper.) – punkt kluczowy (ang. focal point).

(str. 203)

99: Przedstawia się ono tak: E = Δt × c3; gdzie E – to całkowita potrzebna energia, Δt – to różnica czasu między punktem startu a punktem docelowym mierzona w sekundach, a c to prędkość światła w próżni.

(str. 208)

100: Dekan – szef dekanatu/ departamentu w ramach organizacji. Struktury DEiP/X-org podobne były do struktur akademickich. Członkowie mieli zarówno stopnie naukowe, jak i funkcyjne. Do stopni naukowych zaliczały się: magister, doktor nauk, docent/doktor habilitowany, profesor, a do funkcyjnych: rekrut (brązowa belka), stażysta (dwie brązowe belki), młodszy asystent (srebrna belka), starszy asystent (dwie srebrne belki), adiunkt (trzy srebrne belki), profmastro (szef zakładu – złota belka), dziekan (szef wydziału – dwie złote belki), dekan (szef departamentu/ dekanatu, ewentualnie dyrektor biura – trzy złote belki), rektor bazy (złota litera X), rektor generalny (złota litera X w złotym okręgu).

(str. 215)

101: Agneau (fr.) – baranek.

(str. 217)

103: Takie podejście zdarza się również w instytucjach, które powinny stosować zdecydowanie większe środki bezpieczeństwa afera z mailami ministra Dworczyka zdaje się to potwierdzać (dopisane w 2021 r. podczas redakcji tekstu).

(str. 223) 

104: Oficejo pri Ekstera Tempointerveno (esper.) – komórka Dekanatu Nauk Temporalnych, w skład której wchodzą agenci operacyjni specjalizujący się w ochronie, zabezpieczaniu, a także ewakuacji i zacieraniu śladów po misjach na zewnątrz organizacji. Członkowie X-org/DEiP, zwłaszcza szefowie jednostek, mogą prosić o wsparcie już na etapie planowania w szczególnie trudnych misjach. Biuro zajmuje się też ochroną naukowców-agentów terenowych. Agenci biura mają oficjalnie zwykłe (klasyczne) stopnie funkcyjne (asystent, adiunkt) z dopiskiem polowy (oznaczonym dodatkową kropką na dystynkcjach). Członkowie Biura Chronointerwencji mogą być wezwani na pomoc w przypadku problemów w ramach procedur ratunkowych. Upoważnieni są do noszenia broni na zewnątrz Bazy Lunarnej.

(str. 224)

105: Procedura chronoamnezji – specjalna procedura przewidziana przede wszystkim dla rekrutów, którzy nie zdawszy egzaminów, tracą tymczasowe członkostwo w organizacji. Dotyczy w mniejszym stopniu członków DEiP, którzy utracili je przykładowo na skutek swoich czynów. Polega na zmodyfikowanej dekontaminacji przez temportację i odesłaniu takiej istoty jak najbliżej czasowo i przestrzennie momentu rekrutacji (to znaczy zniknięcia ze standardowej rzeczywistości). Dekontaminacja polegająca na zastosowaniu odmiennej długości fali świetlnej, przy czym osoba jej poddana ma oczy otwarte podczas tej procedury, powoduje zniekształcenie engramów pomięci. Celem jest nie tyle usunięcie wspomnień ile spowodowanie, że dana osoba ma poczucie śnienia przeżytych w obrębie DEiP zdarzeń. Oczywiście rzadko, jeśli w ogóle, chronoamnezję stosuje się wobec członków organizacji przechodzących na emeryturę. Najczęściej stają się oni nieaktywni, dochowując tajemnic X-org.

(str. 227/228)

106: Lechlandplatz – plac Lechistanu, w naszej rzeczywistości – plac Wolności w Łodzi. „Dętka” to oryginalny kanał burzowy w kształcie owalu, 142-metrowy ceglany tunel, powstały w 1926 r., jako jeden z pierwszych odcinków miejskiej kanalizacji w Łodzi.

(str. 243)

105: Temportacja „0” – teleportacja czasowa maksymalnie kilka sekund do przodu „w miejscu”. Zużywa stosunkowo mało energii, a pozwala uniknąć paradoksów czasowych.

(str. 244)

107: Alldeutsche Polizei (ADP) – Policja Wszechniemiecka. Wcześniejsza nazwa BWP, zmieniona za czasów Utkowskiego. Operacja miała na celu ocieplenie wizerunku instytucji oraz podkreślenie federacyjności IV Rzeszy. Co prawda struktury, ludzie, cele i organizacja pozostały niezmienione, ale przynajmniej ktoś nieznający historii Świętych Niemiec nie kojarzył złej sławy ADP z BWP.

(str. 246)

108: Schafgarbe (niem.) – krwawnik.

(str. 246)

109: Geräucherte Wurst (niem.) – wędzona kiełbasa.

(str. 247)

110: Juschendorf z Utkowskim porozumiewał się po niemiecku, między innymi dlatego, że był Niemcem, a dodatkowo w razie sporów prawnych to właśnie sformułowania niemieckie były rozstrzygające. Niemniej jednak znał polski, choć słabiej niż Utkowski niemiecki. W Świętych Niemczech Rezydenci, żeby móc przyjmować pacjentów lub klientów jako prawnicy, musieli zdać egzamin z języka, natomiast Obywatele pragnący obsługiwać prawnie lub medycznie Rezydentów czy Zajmujących nie musieli spełniać takiego wymogu – nie byli zobowiązani do potwierdzania znajomości danej mowy (polskiej, francuskiej, etc.). Niektórzy Obywatele jak Juschendorf uczyli się jednak języka danej populacji. Abstrahując – wielu szpiegów i agentów zostało zdemaskowanych wskutek niewystarczającej znajomości obcego języka (przykładowo agenci niemieccy wysyłani do Wielkiej Brytanii w czasach II wojny światowej).

(str. 247/248)

111: Inaczej tekkomputil.

(str. 253)

112: Podobnie do nasobnych kamer funkcjonariuszy policji. W naszej rzeczywistości pierwsze eksperymenty przeprowadzono w Plymouth w południowej Anglii w 2006 r. Obecnie podobne systemy wdrażane są w wielu krajach. Przykładowo: w 2016 r. służba więzienna stanu Atlanta po raz pierwszy w historii Stanów Zjednoczonych Ameryki wyposażyła w urządzenia do rejestracji obrazu i dźwięku strażników w zakładach karnych.

(str. 254)

113: Interrete (esper.) – on-line.

(str. 256)

114: Vermajstroj (esper.) – Mistrzowie Prawdy.

(str. 257)

115: Savmisio (esper.) – misja ratunkowa.

(str. 267)

116: Jednakże zgoda musi być wydana potem. Podobnie jak ubezwłasnowolnienie i przyjęcie do szpitala psychiatrycznego pacjenta w trybie nagłym może odbyć się bez jego zgody, jednak wymaga to późniejszego zatwierdzenia przez sąd rodzinny.

(str. 267)

117: Temiarka od Tempa Mikroonda Armilo – TMA – broń czasowo-mikrofalowa, wykorzystująca magnetron przenośny w skojarzeniu z kondenserem chronotonowym; oprócz baterii grafenowo-jonowych wykorzystuje chronopole wytwarzane przez Bazę Lunarną. Broń energetyczna, regulowana w zależności od ustawień pola chronotonowego i fal mikrofalowych, wywołuje różne efekty. Standardowe wyposażenie agentów chronointerwencji. Nie zostawia śladów oprócz chronotonowego promieniowania resztkowego. Jej przenośny układ chronotonowy był inspiracją do stworzenia temploka. Wersja pistoletowa to minitemiarka (miniTMA). Nazwa broni powstała tak samo jak nazwa promieniowania laserowego. Laser to w rzeczywistości akronim od: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, co oznacza wzmocnienie światła poprzez wymuszoną emisję promieniowania.

(str. 269)

118: Efekty działania broni mikrofalowej (a więc energetycznej – działającej z prędkością światła) były testowane w naszej rzeczywistości. Do podstawowych należy występujące u porażonego wrażenie palenia żywcem z odczuciem przymusu natychmiastowego opuszczenia danego terenu. Są to tak zwane systemy ADS (Active Denial System) oficjalnie nigdy nie użyte, ale będące w posiadaniu nawet polskiej Policji.

(str. 271)

119: Fliegerhorst Litzmannstadt (niem.) – lotnisko Łódź-Lublinek.

(str. 271)

120: Flughafen Okęcie (niem.) – Lotnisko Okęcie w Warszawie.

(str. 271)

121: Warschau (niem.) – Warszawa.

(str. 271)

122: Stadtgeländewagen (SGW) (niem.) – miejski SUV, typ samochodu.

(str. 273)

123: Karlshof (niem.) – okolica Retkini w Łodzi.

(str. 274)

124: Görnau (niem.) – Zgierz, woj. łódzkie.

(str. 274)

125: Erbombe (niem.) – potoczna nazwa bomby atomowej w IV Rzeszy.

(str. 287)

126: Hilfsbombe (niem.) – inna, mniej rozpowszechniona, nazwa broni nuklearnej w Świętych Niemczech.

(str. 288)

127: Mała Peenemünde – Łeba, tutaj: Łebskie Centrum Kosmiczne.

(str. 291)

128: Klessengrund (niem.) – Kletno.

(str. 291)

129: Trochę jak Korei Północnej, zwłaszcza uwzględniając jej oficjalną nazwę: „Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna”.

(str. 293)

130: Od erlösen (niem.) – wybawić, zbawić, odkupić grzechy.

(str. 294)

131: TNN – telewizyjna stacja informacyjna w USA.

(str. 297)

132: X-org używała podwójnego systemu stopni – naukowych i funkcyjnych, które często się  pokrywały, ale nie zawsze. Stopnie naukowe to: profesor, docent, czyli doktor habilitowany,  doktor nauk, magister; natomiast stopnie funkcyjne to: rekrut, stażysta, młodszy asystent,  starszy asystent, adiunkt i profmastro – oraz ponadzakładowe – dziekan (wydziału), dekan (departamentu/ dekanatu), rektor (bazy), rektor generalny. Dodatek „polowy” przysługiwał członkom z dużym doświadczeniem w misjach terenowych oraz członkom Biura Chronointerwencji Zewnętrznych. Dla przykładu Boleslav Woloczensky był profesorem w stopniu adiunkta w Zakładzie Historii Współczesnej.

(str. 298)

133: W nawiązaniu: „Czy zawsze to, co widzimy i słyszymy, jest tym, czym się wydaje?” – takim komentarzem brytyjska stacja telewizyjna Channel 4 opatrzyła nagranie, które wyemitowała na swojej antenie w Wigilię 2020 r. W materiale prezentującym „alternatywne życzenia” od królowej Elżbiety użyto technologii deep fake. Źródło: https://www.spidersweb.pl/rozrywka/2020/12/28/deepfake-krolowa-elzbieta-oredzie-dezinformacja/

(str. 302)

134: Wolfsschanze (niem.) – Wilczy Szaniec, jedna z kwater głównych Hitlera (ulubiona) w czasie II wojny światowej, położona pomiędzy Goerlitz a Rastenburgiem (Gierłożą i Kętrzynem) w Prusach Wschodnich. 20 lipca 1944 r. doszło w niej do zamachu na Hitlera dokonanego przez płk. Clausa von Stauffenberga. Wilczy Szaniec był często przez stałych bywalców nazywany Miastem Komarów.

(str. 304)

135: Ponieważ jednostką energii chronotonowej był zdziech (od nazwiska badacza Arkadego Zdziecha), tworzenie jednostek pokrewnych poprzez zastosowanie standardowych przedrostków dawało odpowiednio: kilozdziechy, megazdziechy, gigazdziechy, ale także mikrozdziechy, nanozdziechy, pikozdziechy. W tym wypadku megazdziech to milion (106) zdziechów.

(str. 305)

136: Angerburg (niem.) – Węgorzewo.

(str. 317)

137: Lech – nazwa waluty polskiej, zaproponowana w 1919 r. przez Polską Krajową Kasę Pożyczkową – instytucję emisyjną Rzeczypospolitej Polskiej. Miała zastąpić markę polską – jednostkę monetarną odziedziczoną po państwie niemieckim. Nazwa „lech” miała być nadana dekretem Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego i jako nazwa przyszłej waluty polskiej znalazła się w projekcie ustawy, którą ówczesny minister skarbu Józef Englich przedstawił Sejmowi. Sejm przyjął tę ustawę, zmieniając nazwę na złoty. Źródło: Wikipedia.

(str. 322)

138: Mückenheim (niem.) – Miasto Komarów, nieoficjalna nazwa Wilczego Szańca.

(str. 324)

139: Przepływ informacji w X-org, jak widać, podobny był do kultury dzielenia się wiadomościami w wielu współczesnych instytucjach. Często o działaniach jednego ministerstwa drugie dowiaduje się… z mediów.

(str. 334)

 

140: Pusty lub prawie pusty e-mail na dany adres.

(str. 338)

141: Malaltan profilon (esper.) – działanie po cichu, bez wzbudzania podejrzeń (ang. low profile).

(str. 342)

142: Sozologia – dziedzina nauki zajmująca się zagadnieniami ochrony przyrody.

(str. 344)

143: 发骚 (chiń.) – lubieżna, rozpustna; dosłownie: rozsiewająca kokieterię, lubieżność, pożądliwość.

(str. 347)

144: Bonege (esper.) – świetnie.

(str. 348)

145: Ziemlich gut (niem.) – całkiem dobrze.

(str. 353)

146: Elektropaneo (esper.) – zaciemnienie, awaria systemu powodująca brak energii elektrycznej (ang. blackout).

(str. 354)

147: Jaguarmovo (esper.) – skok jaguara.

(str. 360)

148: Ambu, worek ambu – narzędzie między innymi do prowadzenia ręcznie sztucznej wentylacji pacjenta.

(str. 364)

149: Cito (łac.) – w żargonie medycznym oznacza szybko, na już, na teraz, jak najszybciej.

(str. 364)

150: Tak zwyczajowo w DEiP określano dawnych dziekanów, dekanów, rektorów po zakończeniu piastowania danego stanowiska.

(str. 377)

151: Tygodnik „Der Stürmer” i dziennik „Völkischer Beobachter” (pol. „Szturmowiec” i „Obserwator Ludowy”) – gazety niemieckie wydawane do 1945 r. w III Rzeszy.

(str. 383)

152: SS Führerbegleitkommando (SS FBK), Führerbegleitbataillon (FBB) – Batalion Przyboczny  Wodza oraz SS Reichssicherheistdienst (RSD) – Służba Ochrony Rzeszy (lub Państwa) – formacje odpowiadające za ochronę Führera w Wilczym Szańcu w 1944 r.; najliczniejsza była FBK.

(str. 385)

153: Hans Zoss – fikcyjny porucznik Wehrmachtu, funkcyjny (pomocniczy) adiutant pułkownika Stauffenberga, w którego się wcielił Adam Utkowski.

(str. 386)

154: OT – Ogranizacja Todt założona przez inżyniera Fritza Todta; należące do niej firmy  zbudowały wiele obiektów i fortyfikacji zaprojektowanych w III Rzeszy.

(str. 388)

155: Fajromuro (esper.), firewall (ang.) – zabezpieczenie programowe mające nie dopuścić do nieautoryzowanego dostępu.

(str. 395)

156: W Biurze Integralności, jak wszędzie w DEiP, posługiwano się tym samym systemem stopni, co w zakładach stricte naukowych, dlatego Agneau zwraca się do Spielmann per „asystentko”.

(str. 400)

157: Ze względu na odmienne ścieżki rozwoju technologicznego w tej rzeczywistości nie było powszechnego systemu SMS-ów, nawet w organizacji. Sprawę komplikował fakt, że rozwój orgteli niejako utrudniał rozwój tej formy komunikacji.

(str. 406)

158: Tempocentro (esper.) – Centrum Czasu, inaczej Tempokontrola Halo (Sala Nadzoru Czasowego) – sala kontroli czasu, chronotarcz i wszystkiego, co jest związane z interwencjami czasowymi. Nowość pozostająca w fazie funkcjonalnego prototypu. Projekt Salvatore Esposita i rektora oraz kilku innych osób.

(str. 413)

159: W Świętych Niemczech od kilkudziesięciu lat nie obowiązywał formalny nakaz osobnych klas dla poszczególnych typów mieszkańców. Jednakże istniało wiele nieformalnych sposobów, by Zajmujący kończyli z reguły tylko szkoły podstawowe względnie branżowe lub zawodowe, Rezydenci zdobywali wykształcenie średnie, a Obywatele kończyli studia. Oczywiście zdarzały się wyjątki. Kwestie przyjmowania do określonych zawodów i kierunków szkół regulowane były przykładowo przez systemy punktowe, z klasycznymi punktami za pochodzenie.

(str. 429)

160: Bereza Kartuska, miejsce odosobnienia w Berezie Kartuskiej, gdzie zsyłano na mocy decyzji administracyjnej (czyli tak jak teraz w Polsce odbierane jest prawo jazdy za przekroczenie prędkości) oponentów politycznych ówczesnych władz. Istniało w latach 1934–1939. Niektórzy uznają je za obóz koncentracyjny. Skala była nieco inna – maksymalnie trzysta do trzech tysięcy przetrzymywanych osób. W IV Rzeszy – jeden z elementów polityki historycznej mającej uzasadnić panowanie nad Polakami, liczbę ofiar podawano w tysiącach.

(str. 433/434)

161: Jürgen von Ente to dosłownie: Jürgen von Kaczka podobnie jak Helmut Kohl to Helmut Kapusta.

(str. 434)

162: Więcej zob. Kaligula – Gaius Iulius Caesar Germanicus, jego koń – Incitatus; zob. też prawo kanoniczne, przewiduje ono brak możliwości rozwodów, tylko UNIEWAŻNIENIE małżeństwa, tzn. uznanie go za NIEBYŁE; zmiany zachowań spowodowane guzami mózgu – zob. materiały medyczne. Nawiasem mówiąc, część historyków uważa, że charakter rządów cesarza wynikał po części z przejścia ciężkiego zapalenia mózgu i następującej po niej charakteropatii. Co może władca, jeśli rządzi samodzielnie? Czy w chwili obecnej nie ma krajów, w których występuje praktyczne jedynowładztwo? Czy nie stanowi to zagrożenia dla obywateli oraz państw ościennych? Patrz rozdział – Addendum – Federacja Europejska.

(str. 435)

163: Krakau (niem.) – Kraków

(str. 435)

164: Oczywiście Ignacy Dębowski zwany „Kurskim” jest postacią fikcyjną. Wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe, ale zainteresowanych inspiracjami odsyłam do wydarzenia, które zaszło w Rzeczpospolitej Polskiej w roku pańskim 2020. Pan pełniący obowiązki prezesa telewizji publicznej, członek partii rządzącej Prawo i Sprawiedliwość, około 50-letni mężczyzna Jacek Kurski wziął PONOWNIE ślub kościelny z następną swoją wybranką. Według wiary katolickiej i prawa kanonicznego NIE jest to możliwe, czyli wziął pierwszy, jedyny ślub… po raz drugi. Ów pan jest ultrakatolikiem i jednym z naczelnych bojowników o „wartości rodzinne” oparte na tradycji katolickiej. Kościół katolicki i jego prawo NIE przewiduje rozwodów. Zwykli obywatele, którzy wcześniej mieli ślub kościelny, nawet po rozwodzie cywilnym teoretyczne pozostają w „nierozerwalnym związku małżeńskim do końca swoich dni oraz w życiu wiecznym” z pierwszą swoją wybranką. Druga i następne partnerki są według prawa kanonicznego traktowane jak nałożnice, a taki mężczyzna żyje w wiecznym grzechu, potępiony na wieki. Jedyną możliwością, aby zmazać tą hańbę, jest wrócić do swojej pierwszej wybranki lub UNIEWAŻNIĆ ślub kościelny. Co znaczy unieważnienie? To uznanie małżeństwa za NIEZAISTNIAŁE wskutek ludzkiego niedopatrzenia lub działania w złej wierze, ukrycia istotnych dysfunkcji jednego z partnerów, ale UWAGA: w momencie ślubu, NIE zaś po nim.

Dosłownie prawo kanoniczne stwierdza:
Kan. 1095.
Niezdolni do zawarcia małżeństwa są ci, którzy:
1° są pozbawieni wystarczającego używania rozumu;
2° mają poważny brak rozeznania oceniającego co do istotnych praw i obowiązków małżeńskich wzajemnie przekazywanych i przyjmowanych;
3° z przyczyn natury psychicznej nie są zdolni podjąć istotnych obowiązków małżeńskich.
UWAGA: W momencie ślubu, A NIE PÓŹNIEJ.

Gwoli ścisłości – punkt 3 może być stwierdzony po ślubie. Do istotnych obowiązków należy na przykład opieka i posiadanie dzieci, tak zwana „konsumpcja małżeństwa”. Z chwilą posiadania dzieci niezwykle trudno udowodnić, że nie zostały podjęte istotne obowiązki małżeńskie. Panu Kurskiemu w AD 2020 jednak UDAŁO SIĘ! Po 25 latach małżeństwa, błogosławionego przez samego papieża, i posiadaniu trójki dzieci udało mu się dowieść, że jego małżeństwo NIGDY NIE ZAISTNIAŁO! Zgodnie z wolą Chrystusa. Albowiem w religii katolickiej to kapłani, szczególnie biskupi, są jedynymi uznawanymi interpretatorami i wyrazicielami woli bożej. Tutaj niezwykle łagodny metropolita krakowski arcybiskup Jędraszewski i jego przyboczni najpierw unieważnili pierwsze małżeństwo, a potem, w 2020 r., pozwolili na ponowny ślub kościelny. Ponoć unieważniono ślub z powodu niezdolności psychicznej (czyli upośledzenia?) pana Kurskiego. W takim razie nasuwa się pytanie, czy człowiek niezdolny psychicznie do małżeństwa jest zdolny piastować jakiekolwiek stanowiska. Oczywiście że nie, zatem prawdziwe powody są inne.

Jednak to dobrze! Dlaczego?

PANOWIE, szczególnie ci wierzący! Nie musicie żyć w grzechu! Nie musicie obawiać się wiecznego potępienia! Pan Kurski wyznaczył nam kierunek!

Jeśli po 20 latach małżeństwa znudzi się wam partnerka, a macie ochotę pochędożyć przykładowo znajomą syna z jego studiów, 20 lat od was młodszą, która zakochała się w was z powodu męskości wyrażanej odniesionym sukcesem, pozycją i wielkością konta bankowego (Panowie, kto z nas by tego nie chciał? – szczególnie ci w wieku 40+), nie musicie tego robić skrycie, nie musicie mieć poczucia winy! Wystarczy unieważnić ślub kościelny! Okazuje się że Bóg i chrześcijański Jezus Chrystus są – działając poprzez swoje narzędzia – kapłanów i biskupów – bardzo łaskawi wobec nas. Zwłaszcza tych z wymienionymi przymiotami – pozycją, sukcesem i pełnym portfelem. Może to właśnie oni BARDZIEJ niż inni wyrażają wolę bożą? Chrystus (przez biskupów) może dokonać nawet niemożliwego. Nawet CUDU!

Panowie!

Bądźcie pełni wiary! Da się współżyć z więcej niż jedną żoną na legalu! NARESZCIE! (chyba że trójka dzieci pana Kurskiego z pierwszego małżeństwa jest z nieprawego łoża albo została… niepokalanie poczęta). W końcu przypadek pana Kurskiego pokazuje, że Bóg Ojciec i Jezus Chrystus są? Mężczyznami. Mężczyznami przez duże „M”, mężczyznami z prawdziwymi jajami. Oni nas rozumieją. Przecież metropolita krakowski, unieważniając pierwsze małżeństwo z 25-letnim stażem i pozwalając na drugie, jest wyrazicielem woli Bożej. Tak, Chrystus nam wybaczy. Kto wie, może przez przypadek pana Kurskiego AD 2020 można pójść dalej? Może Bóg wybaczy(?), uzna(?), że miłość może kwitnąć między tą samą płcią, a może nawet między gatunkami (człowiek–owca lub może znany ze starożytności związek człowiek–koń i inne kombinacje). W końcu według nauki kościoła chrześcijańskiego przykazania miłości są najważniejszymi przykazaniami dla człowieka! Przypadek pana Kurskiego pokazuje również, że można pokonać niedasizm. Skoro tak, to może da się uznać inne gatunki za naszych bliźnich?
„Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich sił swoich, a bliźniego swego jak siebie samego” (każdego bliźniego).

Panowie!

Jeśli chuć koło czterdziestki lub pięćdziesiątki podpowiada wam, że macie zmienić żonę, to nie jesteście skazani na potępienie wieczne! Kierujcie się natychmiast do archidiecezji krakowskiej celem unieważnienia małżeństwa. Przecież posiadanie dzieci i pożycie przez kilkadziesiąt lat nie świadczy o spełnionym małżeństwie!

Pamiętajcie! W razie oporów władz kościelnych pokazujcie casus pana Jacka Kurskiego AD 2020. Weźcie namiary na jego adwokatów, skorzystajcie z usług księży, którzy prowadzili tak pomyślnie jego sprawę. Skorzystajcie też z tego samego sądu kościelnego, co on, tego, który tak łagodnie go potraktował! Przecież Bóg Ojciec i Jezus Chrystus to mężczyźni, oni nas rozumieją. Posiadanie jednej żony do końca życia jest niemalże, można powiedzieć, wytworem starożytnych feministek. Utrzymanie partnerki, która z punktu widzenia biologicznego u ssaków ponosi większe koszty opieki nad młodymi (nawet biorąc pod uwagę tylko samą ciążę), jest w interesie kobiet, a nie nas, mężczyzn, byków rozpłodowych. Opieka nad kobietą do końca życia jest ANTYMĘSKA. Pan Kurski pokazuje nam dobry kierunek – KAŻDY MOŻE mieć drugi model, a nawet może trzeci i kolejny lepszy. Każdy z nas może wymienić kobietę jak… stary smartfon.

Panowie! Piętnowani katolicy wszystkich narodowości, rozwodnicy skazani na potępienie – jedźcie do Krakowa! (Kraków – stolica Małopolski, Polska, kraj w Europie Wschodniej). Jedźcie do metropolity krakowskiego. Jeśli nie – to u siebie, we własnych diecezjach w swoich sprawach powołajcie się na casus pana Jacka Kurskiego! Uwierzcie. Koniec z niedasizmem! Możecie być zbawieni i cieszyć się posiadaniem kolejnych nałożnic (o przepraszam, żon)!
Pan Jacek Kurski jest sztandarowym przykładem walki o wolność męską wśród pokrętnych feministycznych ideałów nakładających jarzmo opieki nad żoną (kobietą) do końca życia! Daje nam mężczyznom (zwłaszcza tym alfa) przykład i kierunek, jak postępować mamy! Daje nam, mężczyznom (za przyzwoleniem kapłanów będących przedstawicielami Boga, czyli za przyzwoleniem Chrystusa oczywiście) wybór i wolność. Teraz wiemy, że można mieć więcej kobiet niż jedną! Pan Kurski jest przodownikiem rewolucji seksualnej… katolickich mężczyzn! Chwała mu za to po wsze czasy!

Chińczycy powiadają, że prawo jest jak płot – żmija się przeciśnie, tygrys przeskoczy, ale przynajmniej bydło pozostaje na miejscu. Dzięki obecnej władzy dowiadujemy się, jak bardzo dziurawy jest ten plot, także w sprawach ideowych. Zresztą, PANOWIE, czy jesteście bydłem? Bądźcie żmijami i tygrysami – walczcie, przeciskajcie się, skaczcie! Cel jest wzniosły! Życie w chrześcijańskiej rodzinie – więcej niż jednej!

„Żyjcie i rozmnażajcie się”!

Zainteresowanych odsyłam do licznych źródeł na ten temat, np. https://pl.wikipedia.org/wiki/Jacek_Kurski.

(str. 437-440)

165: Adam w ferworze dyskusji nie doszacował liczebności X-org, niemniej jednak miał rację.

(str. 442)

166: Podobnie jak w polskim Trybunale Konstytucyjnym A.D. 2019; od momentu powołania nowej, bardziej efektywnej pani prezes liczba rozstrzygniętych spraw zmniejszyła się radykalnie: 2012: 142, 2013: 142, 2014: 125, 2015: 188, 2016: 105, 2017: 94, 2018: 72, 2019: 17. 17 kontra 140 – zapewne wynika to z lepszego przestrzegania konstytucji przez organa wykonawcze, co daje mniejsze wątpliwości obywateli i sędziów w sprawach spornych z władzą – przykładowo przywileje kierowców, niepełnosprawnych, prawa własności obywateli i innych mało ważnych aspektów. Poza tym po co kierować sprawę do rozpatrzenia, jeśli wyrok jest znany przed skierowaniem do trybunału i ogłaszany przez szeregowego posła?

(str 446)

167: Hau ab Alter! (niem.) – Spieprzaj, dziadu!

(str 448)

168: Pommes (niem.) – frytki (potocznie).

(str. 449)

169: Pistazien (niem.) – pistacje.

(str. 449)

170: Werner Vogel – postać historyczna; przeszkodził pułkownikowi von Stauffenbergowi i von Haeftenowi w uzbrajaniu ładunku.

(str. 458)

171: ESO – European Southern Observatory w Paranal, Chile – jedno z najbardziej zaawansowanych technologicznie obserwatoriów astronomicznych na Ziemi, funkcjonuje od ok. 2000 r.

(str. 478)

172: Aluminiowanie – nakładanie ultracienkiej powłoki aluminium w celu nadania lustrom odpowiednich cech, odbywa się z reguły co ok. 18 miesięcy.

(str. 479)

173: VLT / VST – skróty nazw poszczególnych instrumentów w obserwatorium w Paranal. VLT – Very Large Telescope, w szerszym znaczeniu całe obserwatorium Paranal, w węższym – cztery największe teleskopy o średnicy ok. ośmiu metrów każdy, mogące działać jako jeden; VST – VLT Survey Telescope, służący do „przeszukiwania” nieba.

(str. 479)

174: W oryginale: Es lebe das heilige Deutschland!. Liczne źródła historyczne zdają się to potwierdzać.

(str. 482)

175: Klasy leków przeciwnadciśnieniowych.

(str. 533)

176: Glikokortykosteroidy – leki steroidowe, popularnie zwane „sterydami”, pochodne syntetyzowanych przez człowieka hormonów steroidowych, o znanym i silnym działaniu hamującym reakcje immunologiczne, np. prednizon, hydrokortyzon, deksametazon.

(str. 534)

177: Shao-Huan Lan i in., Tocilizumab for severe COVID-19: a systematic review and meta-analysis, Int J Antimicrob Agents. 2020 Sep; 56(3), https://www.ncbi. nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7377685/ [dostęp: 19.01.2021].

(str. 534)

178: https://www.nature.com/articles/s41594-020-00536-8

(str. 538)

179: Źródła szeroko dostępne w internecie, przykładowo: https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C83355%2Cobiecujaca-szczepionka-przeciwko-boreliozie.
html.

(str. 540)

180: Inaczej aspiryna (kwas acetylosalicylowy).

(str. 547)

181: https://portal.abczdrowie.pl/nowy-wirus-z-azji-o-nazwie-nipah-who-potwierdza-ze-ma-potencjal-pandemiczny

(str. 550)

182: https://www.iarc.fr/

(str 553)